Besök gärna församlingens kyrkogårdar
Foto: Gustav Hellsing

Kyrkogårdar och kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötsel, drift och underhåll av kyrkogårdar och gravplatser i församlingen och våra kyrkogårdar finns vid Häverö, Edebo och Ununge kyrkor. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar också för gravskötsel, gravbrev och register.

Regler för minneslundarna på våra kyrkogårdar

Minneslunden på Häverö kyrkogård

Denna gravsättning är helt anonym, därför finns följande regler:

* Endast lösa blommor får placeras i minneslunden på härför avsedd plats.
* Växter i krukor är inte tillåtna.
* Man får inte plantera växter.
* Ljus ska placeras på härför befintlig ljusbärare eller angiven plats, egna ljuslyktor är inte tillåtna.
 * Personliga minnessaker som t ex nallar o liknande får inte placeras ut

Reglerna för smyckning finns för att minneslundarna ska få vara de anonyma gravplatser de är ämnade att vara och ge ett rent och vackert intryck för allas trevnad. 

Grön skylt på graven?

Grön skylt på graven?
Besöker du en grav med grön skylt skall du kontakta församlingen

Har du en grön skylt på en grav som du besöker?

Vi söker efter gravrättsinnehavare till gravar på våra kyrkogårdar. Detta för att undvika att gravarna blir bortglömda och inte tas om hand.
Om du är anhörig eller har kännedom om en grav som är skyltad så är vi tacksamma om Du hör av dig till oss på tel: 0175-250 66

Vaktmästeriet erbjuder hjälp för gravskötsel.
Vaktmästeriet jobbar för allas trevnad och gemenskap.
Behöver du hjälp med riktning och rengöring av gravstenar, kanske teckna ett skötselavtal för gravplats med plantering, ta kontakt med administratör Gunilla Lindgren telefon 0175-250 66 säkrast 09.00-12.00 måndag-fredag.

Hur har du det med gravrätten, finns det någon som står för denna?
Har du fått en grön skylt på din grav? Har du andra frågor om gravar? Kontakta Gunilla Lindgren 0175-250 66

Nedan kan du se några exempel på priser för tjänster enligt 2018 års prislista:
Grund Gravskötsel
Normalgrav 800 kr
Grusgrav 900 kr

Full skötsel (grundskötsel med vår- och sommarblommor) 
Normalgrav 1000 kr
Stor grav 1100 kr
Grusgrav 1300 kr

Kanske vill du ha en planteringslåda så att du ej behöver vattna under högsommaren mer än var 14e dag. Priset för denna varierar på storleken på lådan och du sköter själv din plantering.
För mer information om priser och tjänster kontakta Gunilla Lindgren på pastorsexpeditionen, telefon 0175-250 66.