Foto: Magnus Aronsson IKON

Kyrklig Samverkan i Roslagens västra pastorat

1. Vad ser ni som intressant att utveckla under kommande mandatperiod?

Vi vill utveckla den diakonala verksamheten gentemot ungdomar och unga vuxna, för att kunna motverka det växande ohälsotalet i denna grupp.

2. Vilken är nomineringsgruppens favoritpsalm?

 Psalm 289 Guds kärlek är som stranden.

3. Vad vill ni med ert engagemang i Roslagens västra pastorat?

Vi vill att kyrkan ska vara en trygg mötesplats för andlighet, gemenskap och egna tankar, där vi också inbjuder till ökat engagemang och frivillighet.

4. Vilken är gruppens  profilfråga i pastoratet?

 Se fråga 1.

5. Hur vill ni göra gudstjänsten angelägen för de som bor och vistas i vårt pastorat?

Vi vill fortsatt hålla våra fina kyrkor öppna för alla gudstjänster och verka för en ökad igenkänningsfaktor i gudstjänsten.

6. Dopet är medlemsgrundande för kyrkan. Vad ser er nomineringsgrupp för möjligheter att behålla och utöka medlemsantalet?

Dopinbjudningarna bör följas av ett uppföljande telefonsamtal från en präst.
Vi vill stärka medvetenheten om kyrkans möjligheter och allt det goda arbetet som görs.

KONTAKTPERSON

Maria Berg
070-681 41 52