Kör För Alla

Inga krav, bara sångglädje!!

Kör för alla

Onsdagar kl 13 träffas vi i S:t Annas kapell.

Vi sjunger och gläds åt musiken och samvaron.

Vi sjunger visor och sånger från när och fjärran.

Kören eftersträvar två stämmighet.

Efter varje körövning fikar vi.

Kören har för närvarande 14 medlemmar.

 Körledare Åke Pettersson
Har du frågor och funderingar kontakta kyrkomusiker Helene Cocozza tel. 0175-755 24 eller maila helene.cocozza@svenskakyrkan.se