Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kör För Alla

Inga krav, bara sångglädje!!

Välkommen till en kör som är till för alla!
Vi träffas måndagar kl.13.30 – 15.15 i S:t Annas kapell i Kyrkans Hus mitt i Rimbo. 
Med uppvärmning, sång, instudering och återkoppling - dvs avslutande fika!
Att sjunga tillsammans gläder många. Vi roar på äldreboenden och deltar i församlingens olika verksamheter. Kören uppträder på andakter, dagträffar och i gudstjänster, allt hör till terminens verksamhet, där måndagens repetition är grunden.
Välkommen till en kör där du både får tänka på den egna rösten och körens! 
Ha roligt, vara nyfiken, ställa frågor, delta. Hör gärna av dig!


Höstterminen startar måndag den 11 sept. Vi ses! 
Barbro Strid kyrkomusker, tel: 0175-755 26