En mikrofon står uppställd för en konsert i kyrkan.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kantor 100%

Vi söker kyrkomusiker till Edsbro-Ununge och Husby, Skederids och Rö församlingar i en tillsvidareanställning.

Du kommer att ingå i ett härligt arbetslag i Rimbo arbetsområde, där du som kantor har ett särskilt ansvar för musikaliska livet i Edsbro-Ununge församling och Husby-Skederid och Rö församling.
Här ingår fem kyrkor: Edsbro, Ununge, Husby-Sjuhundra, Skederid samt Rö.

Du tjänstgör vanligtvis varannan helg, kyrkliga handlingar lördagar kl 12.00 och kl 15.00, 
söndagar kl 11.00 och kl 15.00. Vid storhelger kan det blir fler tjänstgöringshelger.
Varje fredag kl 11.00 och kl 14.00 erbjuder vi begravningstider, ej bokningar varje fredag.

Du ansvarar för Edsbro-Ununge kyrkokör, barnkör samt andra sedvanliga kantorsuppgifter, såsom gudstjänster, kyrkliga handlingar, tillsammans med komministern vidareutvecklingen av arbetet kring Heliga Birgitta, pilgrimsvandringar, samt någon gång per termin medverka i dagträffar, soppluncher, födelsedagsfester.  Det finns ett flertal äldreboenden i Rimbo där vi firar Gudstjänster, mässor och andakter, där du vid behov tjänstgöra, liksom medverkan i lunchmässan på torsdagar i S:t Annas kapell som ligger i Kyrkans hus i Rimbo.

I Husby- Skederids och Rö församling finns Finsta som är den Heliga Birgittas födelseort.

Du som söker tjänsten har minst kantorsexamen och är väl förankrad i Svenska kyrkans tro och gudstjänstliv. Du bör vara väl hemmastadd i kyrkans liturgi och ser musiken i gudstjänsten som en del av en helhet. Vi ser gärna att du är en inspirerande körledare. Du har musikalisk bredd och förutom orgel och piano spelar du med fördel även något annat instrument och kan sjunga. 
Vi ser gärna att du har en naturlig förankring i församlingens gudstjänstliv, intresse för människor och lätt att skapa och behålla kontakter. Du kan och tycker om att samarbeta, men kan lika gärna arbeta självständigt och driva egna projekt.  Du har förmåga att ta egna initiativ och tänka nytt. Vidare bör du vara ansvarstagande, trygg och lyhörd. 

Du kommer ingå i ett mindre arbetslag - arbetsområde Rimbo som träffas varannan vecka samt ett större arbetslag med ett 50-tal anställda som träffas några gånger per termin. 
Församlingsherden i Rimbo är din närmsta chef.

Du är vanligtvis är ledig varannan helg, med undantag av storhelger. 
När det är möjligt finns möjlighet till en förberedelsedag i veckan hemifrån.

Tjänstgöring kan vid semester, ledighet, samt viduppkomna situationer förekomma i pastoratet.
För tjänsten krävs körkort och tillgång till bil. Tjänstestället är Kyrkans hus i Rimbo.

Vi eftersträvar en god arbetsmiljö, friskvårdsbidrag på 2900 kr/år, frukt på arbetsplatsen, samt när det är möjligt till en förberedelsedag i veckan hemifrån.

Upplysningar om tjänsten:  Organist Melker Stendahl tel: 0175-250 72
Kyrkoherde Helén Uddén Tel: 0175-748 01 efter 2/8

Ansökan: CV och meritförteckning: helen.udden@svenskakyrkan.se
Facklig kontaktperson:
KMR/lärarförbundet: Daniel Edoff tel. 072 526 49 90