Integritetspolicy

för Roslagens västra pastorat. Vill du läsa policyn i sin helhet finns den att ladda hem längst ner på sidan.

Integritetspolicyn informerar om hur Roslagens västra pastorat behandlar personuppgifter om dem som på olika sätt kommer i kontakt med Roslagens västra pastorat och som vi registrerar personuppgifter om. 

PASTORATETS PERSONUPPGIFTSANSVAR
Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och behandlar personuppgifter om väldigt många personer. Juridiskt sett består Svenska kyrkan av flera enheter, nationell nivå (ibland kallad kyrkokansliet), stift, pastorat och församlingar. 

 

Roslagens västra pastorat är personuppgiftsansvarig för behandlingar som görs enligt pastoratets behandlingsregister.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar bland annat namn, kontaktuppgifter, personnummer, civilstånd, tillhörighetsuppgifter, medlemstyp, folkbokföringsdatum, diarienummer för hindersprövning, löpnummer och blankettnummer gällande kyrkliga handlingar.

För vårdnadshavare vars barn är medlem behandlar vi exempelvis uppgifter om namn, personnummer, kontaktuppgifter, civilstånd, tillhörighetsuppgifter och kyrkouppgifter. I samband med begravning behandlar vi relationspersonens namn, personnummer och information om vilken typ av anknytning personen hade med den bortgångna.

I många fall behandlar vi uppgifter på grund av rättslig förpliktelse som hänför sig till exempelvis Lagen om Svenska kyrkan, 1998:1591; Lagen om avgift till registrerat trossamfund 1999:291, Lagen om trossamfund 1998:1593, Begravningslagen (1990:1144) samt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

I vissa fall baserar vi våra behandlingar på berättigat intresse eller enskilda avtal, såsom när det gäller dop och andra kyrkliga handlingar samt medverkande i våra aktiviteter.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi för icke medlemmar?
Vi behandlar personuppgifter om personer som inte är medlemmar av skäl som hänför sig till kommunikation med våra medlemmar och administration kring begravningar. För vårdnadshavare vars barn är medlem behandlar vi exempelvis uppgifter om namn, personnummer, kontaktuppgifter, civilstånd, tillhörighetsuppgifter och kyrkouppgifter. I samband med begravning behandlar vi relationspersonens namn, personnummer och information om vilken typ av anknytning personen hade med den bortgångna.

Vi kan även komma att behandla personuppgifter om du är en närstående till en anställd eller en förtroendevald. Vi behandlar i sådana fall namn, personnummer, kontaktuppgifter och information om vilken relation den har med den anställde eller förtroendevalde.

Vi behandlar uppgifter om vårdnadshavare till en omyndig medlem för att kunna kommunicera med dig och medlemmen, till exempel om vad församlingen erbjuder för verksamhet. Vi behandlar personuppgifter för att församlingen ska kunna anordna begravningar. Vi sparar även uppgifter om vilka som är relationspersoner till personer i Svenska kyrkans begravningsbok och kontaktpersoner till dödsbo för den administration som utförs efter begravningen.

Personuppgifter som rör närstående till anställda och förtroendevalda behandlas för att Svenska kyrkan ska ha en kontaktperson om något oförutsett inträffar.

I de flesta fall behandlar vi uppgifter på grund av rättslig förpliktelse som grundar sig på följande lagar: Lag om Svenska kyrkan, 1998:1591; Lag om avgift till registrerat trossamfund 1999:291 samt Lag om trossamfund 1998:1593. 

I vissa fall baserar vi våra behandlingar på berättigat intresse eller enskilda avtal, såsom när det gäller kommunikation och administration samt deltagande i vissa aktiviteter.

Integritetspolicy - uppdaterad mars 2022