Någon låser upp ett hänglås på en dörr.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023.

Syftet med den här informationen är att berätta vad som har hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit.
Svenska kyrkan har hittills inga uppgifter om att angreppet styftade till att komma över personuppgifter eller att personuppgifter missbrukats. Angriparen har inte tagit sig in i Svenska kyrkans medlemsregister, men kan ha haft tillgång till en begränsad mängd infomation från andra IT-system och arbetsdatorer.

Läs mer om detta på svenska kyrkans nationella sida

Har du frågor om detta kontakta vårt dataskyddsombud Jonas Westerberg
mobil: 070-787 3041 eller via e-post: jonas@principio.se.