Mitt i Corona finns oron mitt i oron finns ro

Information angående Corona/Covid-19

Från och med 1 juni 2021 införs det lättnader i restriktionerna.

Roslagens västra pastorat följer Regeringens, Folkhälsomyndighetens, Stockholms läns och Uppsala stifts rekommendationer för att förhindra smittspridning av Covid-19 utifrån lokala förutsättningar.
Gudstjänsterna i pastoratet äger rum i syfte att tända ljus och be för världen och Sverige i denna ansträngda tid och pastoratet följer aktuella restriktioner.
Vi vill låta klockringningen i kyrkorna förmedla att vi samlas inför Guds ansikte - var vi än är -  och  att vi tillsammans hjälps åt och tar ansvar för att förhindra smittspridningen.

Det här gäller i pastoratet från 11 AUGUSTi 2021

Gudstjänstfirande och dop, bröllop, begravning
Vi fortsätter hålla avstånd, en meter åt alla håll, personer från samma hushåll kan sitta tillsammans max 8 personer. God handhygien, vi ansvar för att handsprit finns i våra lokaler, samt att trängsel inte uppstår vid in- och utgång samt vid andra tillfällen. Deltagare och personal stannar hemma vid uppvisat symptom eller bekräftad Covid-19.

Antal deltagare i varje kyrka inklusive personal och eventuella extra musiker/sångare:
Antal deltagare utomhus utan anvisad sittplats: 600 personer.
Antal deltagare utomhus med anvisad sittplats: 3000 personer

Enklare förtäringar eller kaffeserveringar: Enligt deltagare i församlingshem, eller enligt anvisningar utomhus med eller utan anvisad plats.

Kyrkor och kapell församlingshem:
Kyrkor, församlingshem och andra lokaler är uppmätt enligt anvisningar och utifrån våra lokala förutsättningar Kyrkor och kapell har fortsatt varannan rad avstängd, anvisad plats i kyrkbänken/stolen är en psalmbok, vaktmästaren ansvarar.

Kyrka - Antal deltagare exklusive personal samt inklusive max eventuell kvintett
Fasterna 93
Närtuna 45
Skederid 40
Häverö 45
Rånäs kapell 35
Husby-Sjuhundra 24
Hallstavik 35
Rimbo 35
Ununge 40
Edebo 45
Gottröra 25
Edsbro 25
Rö 25
Fiskarens kapell 20
St Annas kapell 13
Häverö kapell 15

Församlingshem antal deltagare och anvisad plats samt extern uthyrning
Antal deltagare är 50 eller 300 enligt anvisad plats, enligt riktlinjerna.  Församlingshemmen är möblerade enligt antal, överflödiga stolar är borttagna eller har märkts upp med en upptagen skylt.
Antal deltagare
är exklusive eventuell cateringpersonal
Plats Antal
Edebogården 25
Klockargården - Häverö 44
Församlingsgården Hallstavik 15
Edsbro församlingshem 20
Ununge församlingshem 27
Husby-Sjuhundra församlingshem 27
Skederid församlingshem 20
Rö församlingshem 18
Rimbo församlingshem 20
Fasterna Kyrkstugan 6
Rånäs församlingshem 19
Gottröra församlingshem 14
Närtuna församlingshem 16
Kyrkans hus - foajén Rimbo 15

Borgliga begravningar - deltagare enligt riktlinjer i kapell och församlingshem.

Någon att prata med: 
Kyrkans personal finns alltid för samtal och stöd och våra kyrkor är öppna i samband med gudstjänster och när personal finns på plats.

Dop, vigslar och begravningar samt gudstjänster och mässor genomförs enligt den planering som finns.

Om har frågor om detta är du välkommen att ringa pastoratet på telefon 0175-748 00.

God handhygien är extra viktig, det är den alltid i influensatider. Handtvätt med varmt vatten och tvål och/eller handsprit rekommenderas – både till alla medarbetare och besökare till våra verksamheter.