Husby, Skederids och Rö församling

HUSBY-SJUHUNDRA KYRKA

Husby Sjuhundra Kyrka är en av Upplands äldsta kyrkor, och har ett mycket karaktäristiskt torn byggt på södra vapenhuset.
Namnet Husby (Husaby) skvallrar om att här fanns en kungsgård. Dessa gårdars avkastning utgjorde kungens apanage och var centrum för beskattning och annan myndighetsutövning. Det var även där kungarna bodde då de reste runt i riket.

Enligt vissa uppgifter lär kungen ha haft en egen läktare i den äldsta kyrkans torn.
Läs mer här.

SKEDERIDS KYRKA
Skederids kyrka är förmodligen vår mest internationellt kända kyrka i pastoratet. Den Heliga Birgitta föddes inte långt härifrån, och hade här sina tidiga uppenbarelser. Sedan 1300 - talet har man vallfärdat till Finsta och Skederid. Det kanske förklarar den ovanliga placeringen av vapenhuset - vid gamla kyrkans sydportal. Det kan ha funnits reliker efter Birgitta och att arrangemanget därför underlättat genomströmningen av pilgrimer.
Läs mer om Skederids kyrka.

RÖ KYRKA
Troligen har Rö haft en kyrka eller kapell av trä redan vid 1200-talets början. Från denna tid finns i kyrkan bevarat en romansk madonna från 1100-talets slut. Den nuvarande gråstenskyrkan är från 1200-talet. En dopfunt från 1200-talet har gjort tjänst i den tidigare kyrkan. I kyrkan finns många medeltida målningar samt skulpturer av S:t Erik, S:t Olof och S:t Stefan.
Läs mer om Rö kyrka.