Husby, Skederid och Rö församlingsråd

Förtroendevalda i församlingen under mandatperioden 2022-2025

Ordförande
Lissie Hagestrand, Norrtälje, tel: 076-106 98 28,
epost: lissiehagestrand@gmail.com

Prästledamot
Håkan Sandvik

Ledamöter
Lissie Hagestrand
Anne-Maj Höglund Estberg
Gunilla Mattsson
Torbjörn Grundberg
Kärsti Eriksson
Håkan Andersson

Ersättare
Henning Larsson
Mona Larsson
Lars Fyrby
Camilla Modenius