Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Husby, Skederid och Rö församlingsråd

Förtroendevalda i församlingen under mandatperioden 2018-2021.

Ordförande
Lissie Hagestrand, Norrtälje, tel: 076-106 98 28,
epost: lissiehagestrand@gmail.com

Vice ordförande
Anne-Maj Höglund Estberg, tel: 070-861 11 04,
epost: hoglundestberg@comhem.se

Prästledamot
Magdalena Silfversiterna, komminister, tel: 0175-755 77,
epost: madalena.silfverstierna@svenskakyrkan.se

Ledamöter
Håkan Andersson, Norrtälje
Kerstin Bergelin, Rö
Torbjörn Grundberg, Norrtälje
Gunilla Mattsson, Rimbo

Ersättare
Kärsti Eriksson, Rö
Tommy Grönberg, Rimbo
Roland Henningsson, Norrtälje
Sverre Jansson, Rö