Husby, Skederid och Rö församlingsråd

Förtroendevalda i församlingen under mandatperioden 2018-2021.

Ordförande
Lissie Hagestrand, Norrtälje, tel: 076-106 98 28,
epost: lissiehagestrand@gmail.com

Vice ordförande
Anne-Maj Höglund Estberg, tel: 070-861 11 04,
epost: hoglundestberg@comhem.se

Prästledamot
Magdalena Silfversiterna, komminister, tel: 0175-755 77,
epost: madalena.silfverstierna@svenskakyrkan.se

Ledamöter
Håkan Andersson, Norrtälje
Kerstin Bergelin, Rö
Torbjörn Grundberg, Norrtälje
Gunilla Mattsson, Rimbo

Ersättare
Kärsti Eriksson, Rö
Roland Henningsson, Norrtälje
Sverre Jansson, Rö