Häverö kyrka är församlingens huvudkyrka
Foto: Ulrika Södrén

Hjälparen kommer

Komminister Bo Ekstrand i Häverö-Edebo församling delar sina tankar kring söndagens tema.