Hallstaviks kyrka ligger nära Hallsta pappersbruk
Foto: Ulrika Södrén

Hallstaviks kyrka

Hallstaviks kyrka invigdes av ärkebiskop Erling Eidem 1933. Bygget finansierades dels av insamlade medel, dels av pengar från Hallsta pappersbruk. Kyrkan ligger vid pappersbruket och ritades av professor Ivar Tengbom. Gunnar Torhamn har målat takmålningarna föreställande de fyra evangelisterna Markus, Lukas, Johannes och Matteus. Kyrkans klockstapel är en kopia av Gunillaklockan vid Uppsala slott.

Närmast Hallstaviks kyrka finns Församlingsgården och Det Levande Missionshuset - två hus med lokaler lämpliga för dopkaffen, minnesstund eller andra gemensamhetsstunder.

 
Adress till kyrkan:
Hallstaviks kyrka
Tulkavägen 37, 763 34 HALLSTAVIK
60°03'37.8"N 18°35'46.0"E

Historik och beskrivning

År 1913 började Hallsta Pappersbruk att byggas och hallstaviks samhälle skapades succesivt.Det växande samhället gjorde att en präst stationerades i Häverö församling och 1920 gjordes ett rum ovanför pappersbrukets panncentral i ordning för kyrklig verksamhet. Verksamheten flyttades efter fyra år till skolans gymnastiksal, där man hade en moterbar utrustning med bl a altare och predikstol.

1929 tog dåvarande komminister Denis Ahlund kontakt med disponent Fredrik Grewin på pappersbruket om ett kyrkobygge. Med entusiastisk stöd från ärkebiskop Nathan Söderblom kom byggandet igång efter en mycket lyckad insamling av pengar – där Hallsta Pappersbruk stod för en ansenlig del.

Den 23 september 1933 invigdes kyrkan av ärkebiskop Erling Eidem. Kyrkan förvaltades av en stiftelse till 1974, då Häverö församling övertog ansvaret.

Arkitekten som hette Ivar Tengbom hade de gamla roslagskyrkorna som förebild.

Inventarier

Altartavlan

med Jesus och lärjungarna, är målad av Gunnar Torhamn, som också skurit triumfkrucifixet.

Vävnaden på väggen

till vänster om altaret är gjord av konstnären Harald Lindberg, Björkö, och kom på plats i kyrkan 1995 efter att ha hängt i Häverö och Norrtälje tingshus.

Trätaket

som är välvt, pryds av de fyra evangelisterna med deras symboler: Matteus med ängeln, Markus med lejonet, Lukas med oxen och Johannes med örnen. Taket är målat av Gunnar Torhamn.

Läktarbarriären

är prydd med bilder ur arbetslivet: skogsbruk, jordbruk, sjöfart, fiske och industri. Även detta är målat av Gunnar Torhamn.

Predikstolen

är smyckad med vinjetter av Paulus, Luther, Olaus Petri och Gustav II Adolf.

Dopfunten

är huggen av hallstaviksbon och stenhuggaren Isak Davoust.

Fönsterglasmålningen

vid dopfunten har utförts av konstnären Hugo Gehlin. Motivet är madonnan och barnet mot bakgrund av Hallstaviks hamn och pappersbruk. Observera fartyget i hamnen som bär neutralitetsmärke, vilket visar att konstverket gjordes under andra världskriget.

Votivskeppet

som hänger ovanför dopfunten är till verkat av Bertil Schander. Det hängde först i kyrkans sjömanshem, men när detta lades ned 1996 flyttades skeppet till kyrkan.

Mer historik

Kyrkan byggdes färdigt i början av 1970-talet då den dåvarande sakristian blev kor och en ny sakristia byggdes och förlängde kyrkan mot nordost. Kyrkan försågs med vatten och avlopp. På andra våningen inreddes ett rum för bl a söndagsskola.
Påskdagen den 14 april 1974 återöppnades kyrkan av ärkebiskop Olof Sundby.

Klockan i klockstapeln är gjuten av klockgjutare Bergholz, Stockholm. Malmen i klockan utgörs i huvudsak av metallgods från uttjänta maskindelar från pappersbruket.

Nedanför klockstapeln höggs den enda graven vid Hallstaviks kyrka in i berget. Där vilade initiativtagaren till kyrkobygget, disponenten Grewin och hans maka. År 2008 flyttades graven till Häverö kyrkogård där makarna nu vilar nära huvudingången till kyrkan.