Foto: Ulrika Södrén

Gudstjänster

I pastoratet firar vi regelbundet gudstjänst på söndagar och även vissa veckodagar. Ungefär en gång i månaden firar vi gemensam pastoratsmässa.

Mässa betyder gudstjänst med nattvard.

Välkommen till gudstjänst!

När firar vi gudstjänst?

I kalendern som du hittar högst upp till höger på sidan (eller längst ner på sidan) ser du nästa gång vi firar gudstjänst eller mässa i en kyrka som du vill besöka.
OBS! När du söker i kalendern skall den stå kvar i sökläge/plats på Roslagens västra pastorat. 


Morgonandakt och morgonmässa i S:t Annas kapell, Rimbo

Tisdagar kl. 8.30 firas morgonandakt och
Torsdagar kl. 8.30 firas morgonmässa i S:t Annas kapell.


Gudstjänster på äldreboenden i pastoratet.

Vi besöker regelbundet pastoratets olika äldreboenden för att fira gudstjänst. Vill du veta när - kontakta någon av pastorsexpeditionerna:
Rimbo: 0175-755 70
Hallstavik: 0175-250 60

Vill du medverka i gudstjänsten?

Varje vecka träffas vi för att samtala om och planera söndagens gudstjänst. Vill du vara med och planera inför någon söndag eller kanske delta mera regelbundet? Hör av dig till någon av församlingsexpeditionerna på telefon
0175-755 70 (Rimbo) eller
0175-250 60 (Hallstavik) så hjälper vi dig komma i kontakt men någon av prästerna för mer information.

Mässa betyder nattvard

När det står mässa i vår kalender betyder det att vi firar nattvard tillsammans.
Vid våra nattvardsgångar använder vi enbart glutenfritt nattvardsbröd och alkoholfritt nattvardsvin.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.