Gravskötsel och gravskick

Här hittar du information om gravskötsel, gravskick och gravstenskontroll

INFORMATION OM GRAVSKÖTSELAVTAL
När man inte själv har möjlighet att sköta om planteringen vid gravplatsen kan gravskötselavtal tecknas.
I fullskötselavtal ingår plantering av blommor vår och sommar. Skötsel, vattning och rensning under hela säsongen. Täckning med ”granrisrosett” till Allhelgonahelgen.
Nytt för i år är att även vattningsavtal kan tecknas. Då ingår endast vattning och skötsel av gravplatsen.

För information om vad som gäller just på ”din” kyrkogård vänlingen ring pastorsexpeditionen 0175-748 00.

 

I pastoratet finns olika gravskick på olika kyrkogårdar. Här kan du läsa om skillnader i gravplatser och var de olika gravskicken finns.

Kistgravplats - finns på all kyrkogårdar i pastoratet
Begravning sker i en kista vid egen plats som markeras med t.ex. gravsten. Anhöriga medverkar vid jordsättning och utsmyckar platsen enligt egna önskemål. Där finns plats för 1–4 kistor. 

Urngravplats  - finns på alla kyrkogårdar i pastoratet.
Avlidna kremeras och begravs i urna vid egen, markerad plats. Där finns plats för 6 urnor. Anhöriga utsmyckar platsen enligt egna önskemål.

Minneslund - finns ej på Närtuna, Rö och Skederids kyrkogårdar.
En gemensam gravplats av anonym karaktär där askan grävs ner eller strös ovan mark, utan att platsen markeras. Nedgrävning utförs av kyrkogårdsförvaltningen under värdiga former, utan närvaro av anhöriga. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på anvisad plats.

Askgravlund - finns på Närtuna, Rö och Skederids kyrkogårdar
Påminner om en minneslund, där gravsättning sker utan markering av plats. 
Besökare får smycka med snittblommor och ljus på anvisad plats. Namnplattor  ordnas av förvaltningen mot en avgift. Askgravlunden ger minneslundens frihet från skötselansvar men utan minneslundens krav på anonymitet.

Askgravplats - finns på Rimbo, Husby-Sjuhundra, Rånäs, Edsbro och Häverö kyrkogårdar.
En gravplats som påminner om en askgravlund med en kollektiv karaktär, gemensam smyckningsplats och utan skötselansvar. Skillnaden är att gravsättning sker med begränsad gravrätt, som i detta fall innebär att anhöriga kan gravsättas bredvid varandra. Askan gravsätts i ett biologiskt nedbrytbart hölje och anhöriga får närvara vid gravsättningen. Namnplattor ordnas av förvaltningen mot en avgift. Besökare får smycka med snittblommor och ljus på anvisad plats.

Gravstenskontroll

Roslagens västra pastorat har beslutat att följa Centrala Gravvårdskommitténs riktlinjer för gravstenssäkring. Under hösten har besiktning av flera kyrkogårdar i pastoratet visat att det finns många stenar som behöver åtgärdas på ett eller annat sätt. 
Under hösten kommer pastoratet att skicka brev till de berörda gravrättsinnehavarna där vi beskriver problemet samt råd om hur man kan lösa det.

Vi har även blivit tvugna att lägga ner enstaka gravstenar då de varit så pass ostadiga att de riskerat att skada någon eller ramla och gå sönder.

För mer information kontakta fastighetschef Ivan Mattson, 0175-748 03 eller epost ivan.mattsson@svenskakyrkan.se

Riktlinjer för gravstenars säkerhet hittar du på www.skkf.se/cgk