Gottröra Församlingsråd

Församlingsrådets ledamöter i Gottröra under mandatperioden 2022-2025

Ordförande
Göte Vaara

Prästledamot

Ledamot
Göte Vaara
Leif Johansson
2 vakanta platser

Ersättare
2 vakanta platser