Gottröra Församlingsråd

Församlingsrådets ledamöter i Gottröra under mandatperioden 2018-2021