Gottröra Församlingsråd

Församlingsrådets ledamöter i Gottröra under mandatperioden 2022-2025

Ordförande
Göte Vaara

Prästledamot
Emily Axelsson

Ledamot
Göte Vaara
Leif Johansson
Sven-Allan Edehamn
1 vakant plats

Ersättare
2 vakanta platser