En bebis i dopklänning vilar i någons famn. I bakgrunden står en präst.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Frågor och svar om dop

Många frågor dyker upp när man planerar ett dop och här har vi försökt besvara de vanligaste frågorna. Titta gärna på den korta filmen så får du veta mer.

Hur gör jag?

När barnets vårdnadshavare har bestämt sig för att döpa barnet till Svenska kyrkans tro, kan man ringa till pastorsexpeditionen 0175-748 00 eller maila: roslagensvastra.pastorat@svenskakyrkan.se

Du kan också boka dopet direkt här
Observera att din bokning inte är genomförd förrän du fått en bokningsbekräftelse från oss.

Kostar det något att döpa sitt barn?
Det kostar ingenting att döpas, oavsett om dopet sker i den egna församlingen eller någon annanstans. I vårt pastorat kostar det heller ingenting att låna något av församlingshemmen efter dopet - för att t ex ha dopfika efteråt.

När får ett barn döpas?

Ett barn får döpas när dess vårdnashavare begär att barnet ska döpas till Svenska kyrkans tro. Föräldrarna, eller föräldern, är välkomna att komma med önskemål om musik, sång och textläsning under dopgudstjänsten-

Vad är ett dopsamtal och när har man det?

Inför dopet träffar man prästen för att prata om vad dopet är och innebär. Då brukar man även gå igenom dopgudstjänsten, välja psalmer tillsammans och komma överens om vem som gör vad under gudstjänsten.

Vad gör en Fadder och varför har man det?

Föräldrarna ber ofta någon de vill ska spela en speciell roll i barnets liv att vara fadder. Det är något av ett hedersuppdrag. Ett annat namn på fadder är gudmor/gudfar.
Att vara fadder innebär att man känner lite extra ansvar för sitt "gudbarn", det är en gåva att förvalta efter bästa förmåga.
Enligt Svenska kyrkans kyrkoordning ska en fadder "vara döpt och villig att dela barnets kristan uppfostran". Men faddern behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan.

Vadå medlem i Svenska kyrkan?

Den som döps i Svenska kyrkan blir också medlem i kyrkan. Dopet är den vanligaste vägen in i Svenska kyrkan. Föräldrar eller annan vårdnadshavare kan också meddela att de vill att deras barn ska vara medlem i kyrkan, barnet får då senare erbjudandet om att döpas.

Finns det vuxendop?

Ofta förknippas dopet med det nyfödda barnet, men Svenska kyrkan är den kyrka i Sverige som döper flest vuxna. Den som är vuxen kan anmäla att han eller hon vill tillhöra Svenska kyrkan och samtidigt begära undervisning om kyrkans tro, bekännelse och lära som förberedelse inför dopet.

Läs mer om dop på Svenska kyrkans sida.