Förskolan Almerska villan

Förskolan Almerska Villan

Här är pastoratets egen förskola - som erbjuder nattplatser.

Här finns förutsättningar för mycket lek och skoj!
Bra förutsättningar för mycket lek och skoj!