Häverö-Edebo församlingsråd

Förtroendevalda i församlingen under mandatperioden 2022-2025

Ordförande
Sven-Olof Jansson

Prästledamot
Andreas Wejderstam

Ledamöter
Sven-Olof Jansson
Eva Gäfvert
Bernt Svärd
Laila Ramqvist
Sven-Erik Andersson
Anders Lidén

Ersättare
Ihle Åström
Sverre Jansson
Peter Wetterstrand
Carl-Gerhard Wennerberg