Häverö-Edebo församlingsråd

Förtroendevalda i församlingen under mandatperioden 2018-2021.

Ordförande
Urban Wiik, Hallstavik, tel: 0175-269 14, epost: urban.wiik@telia.com

Vice ordförande
Eva Gäfvert, Hallstavik, tel: 070-818 14 66, epost: eva.k.gafvert@gmail.com

Andre vice ordförande
Roland Eriksson, Hallstavik, tel: 072-227 96 62, epost: rolle.eriksson@outlook.com

Prästledamot
Anders Skagerström, församlingsherde, tel: 070-324 91 12 
epost: anders.skagerstrom@svenskakyrkan.se

Ledamöter
Roger Harvidsson, Herräng
Barbro Henriksson, Herräng
Sven-Olov Jansson, Hallstavik
Karl-Erik Lundgren, Hallstavik
Karin Maria Svantesson, Herräng
Bernt Lennart Svärd, Hallstavik

Ersättare
Sven-Erik Andersson, Hallstavik
Carl-Gerhard Wennerberg, Hallstavik