Foto: Kristin Lidell /IKON

Församlingsinstruktion

Uppsala domkapitel har utfärdat Församlings- instruktion för Roslagens västra pastorat och vi har en gemensam för hela pastoratet.

Förtroendevalda och personal i Roslagens västra pastorat har tillsammans utarbetat en gemensam församlingsinstruktion. Den är ett levande identitetsdokument där vi har ett gemensamt uppdrag och ansvar. Den beskriver hur våra församlingar Edsbro-Ununge, Fasterna, Gottröra, Husby, Skederid och Rö, Häverö-Edebo, Närtuna, och Rimbo kommer att fullgöra sin grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning, samt utöva diakoni och mission. När våra församlingar ingår i ett gemensamt pastorat är det en gemensam församlingsinstruktion som utarbetats för hela Roslagens västra pastorat.

Församlingsinstruktionen innehåller bland annat en beskrivning av gemensamma områden, hur vi samverkar, samt en kort beskrivning av varje församling. Enligt de riktlinjer som finns hålls den på en övergripande, församlingsstrategisk nivå, som sedan istället konkretiseras genom årliga verksamhetsplaner och beslut. Uppgifter om specifika verksamheter och personalorganisation ingår inte i församlingsinstruktionen, med undantag av de obligatoriska uppgifterna.

Församlingsinstruktionen utgör ett grunddokument som kyrkoherden fullgör genom att leda och de förtroendevalda genom att styra verksamheten. Församlingsinstruktionen är ett grunddokument som församlingens verksamhet utgår ifrån. Den är ett underlag för regelbunden avstämning kring församlingens inriktning och mål. 

Vill du ha ett utskrivet exemplar av instruktionen. Kontakta pastorsexpeditionen på telefon 0175-748 00.

Läs Församlingsinstruktionen här.