Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Fiskarens kapell, Församlingsgården

Välkommen till Församlingsgården och Fiskarens kapell. Här sker huvuddelen av församlingens söndagsmässor och gudstjänster.

Välkommen till gudstjänst!

Gudstjänst firas under höst/vinter/vår som regel varje söndag i Fiskarens kapell i Församlingsgården.

Vid större högtider som Allhelgona, 1:a Advent, Jul och Påsk firas gudstjänst i Häverö kyrka.

Morgonbön i Församlingsgården

Tisdagar och onsdagar kl. 08:30 samlas vi i Fiskarens kapell i Församlingsgården för en morgonbön.

I Församlingsgårdens kapell firas Taizémässa varje onsdag kl. 17.30.
Efter mässan fikar vi tillsammans.
Under sommarhalvåret firas som regel söndagsgudstjänst i Fiskarens kapell kl. 10  och är det fint väder kan vi även vara i trädgården utanför Fiskarens kapell.
   

Välkommen till Gudstjänstgrupp

Varje vecka träffas vi för att samtala om och planera söndagens gudstjänst. Vill du vara med och planera inför någon söndag eller kanske mera regelbundet?

Anmäl ditt intresse till församlingsherde Kristina Pettersson kristina.b.pettersson@svenskakyrkan.se eller 0175-250 71