Fasterna Församlingsråd

Församlingsrådets ledamöter i Fasterna under mandatperioden 2018-2021

Ordförande 
Marie-Louise af Burén Bergström, Rånäs, tel: 070-380 95 95,
epost: marielouise.bergstrom@telia.com

Vice ordförande
Inger Karlsson, Rånäs

Prästledamot
Karin Egebjer, församlingsherde, tel: 0175-755 74,
epost: karin.egebjer@svenskakyrkan.se

Ledamöter
Caroline Jakobsen, Rånäs
Britt Heckscher Rask, Rånäs
Ulla Tagesson, Rånäs
Karina Åberg, Rånäs

Ersättare
Erika Marksved, Rånäs
Per Magnus Nilsson, Rånäs
Susanna Swartling, Rånäs