Fasterna Församlingsråd

Församlingsrådets ledamöter i Fasterna under mandatperioden 2022-2025

Ordförande 
Susanna Swartling

Prästledamot
Emily Axelsson

Ledamöter
Susanna Swartling
Marie-Louise af Burén Bergström
Britt Heckscher Rask
Inger Karlsson
Caroline Jacobsen

Ersättare
Karina Åberg
Erika Marksved
Per-Magnus Nilsson