En tom bänk framför en blank sjö. I vattnet speglas höstlöv.

Enskilda samtal

Behöver du någon att prata med?

Alla kan vi hamna i lägen då livet känns tufft och vi är ledsna, oroliga eller rädda.  Då kan  det vara till hjälp att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna på hur vi har det och på vad vi  tänker och känner.
I Svenska kyrkan arbetar diakoner och präster som har utbildning och erfarenhet av hjälp och stöd till människor i olika utsatta livssituationer. Vi erbjuder själavårdande- och stödjande samtal under tystnadsplikt. Vi för inga journaler och samtalen är kostnadsfria. Tron på Gud är en självklarhet för prästen och diakonen men du är välkommen i samtal oavsett livsåskådning.  
För att boka samtal med diakon eller präst är du välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon. Kontaktuppgifter hittar du HÄR  

Om tystnadsplikten 
Både präster och diakoner har tystnadsplikt.  
Vid enskild själavård eller bikt har prästen absolut tystnadsplikt. Den får inte brytas, inte ens på din begäran eller ditt medgivande. En präst får därför inte vittna i rättegång.  
Även diakonen har tystnadsplikt vid enskild själavård och den kan brytas om den som samtalat med diakonen vill att uppgifterna skall föras vidare och ger sitt medgivande till detta. Diakonen kan därför följa med som hjälp och stöd i olika sammanhang.
Diakonen måste bryta sin tystnadsplikt om det under själavårdsamtalet framkommit information som det enligt lag är anmälningsplikt på.
Diakonen kan bli kallad som vittne i en rättegång.