Foto: Magnus Aronsson IKON

Edsbro-Ununge församlingslista i Roslagens västra pastorat

1. Vad ser ni som intressant att utveckla under kommande mandat period?

 Under innevarande mandatperiod har ett arbete påbörjats inom vår församling som vi upplever gett fler besökare till kyrkans alla aktiviteter. Tyvärr satte Pandemin stopp. Därför vill vi fortsätta på den linjen tillsammans med personalen.    Aktiviteter  som bygger gemenskap.
I samband med gudstjänst en vandring, verksamhet för barn och ungdom, musikcafé, tema frukost/lunch, konstutställning,teater,musik.Utveckla körverksamheten.

 

2. Vilken är nomineringsgruppens favoritpsalm?

 Vi har två stycken favoriter. Psalm 199 Den blomstertid nu kommer och psalm 249 Blott en dag.

 

3.Vad vill ni med ert engagemang i Roslagens Västra Pastorat?

 Verka för en levande kyrka som stärker gemenskapen i vår församling samt öka samverkan mellan församlingarna i pastoratet.

 

4. Vilken är gruppens profilfråga i pastoratet?

 Skapa intresse för kyrkan och den verksamhet som bedrivs.  Därigenom  kunna öka möjligheten till gemenskap.

 

5. Hur vill ni göra gudstjänsten angelägen för de som bor och vistas i vårt pastorat?

 Fler musikgudstjänster med kören, bjuda in olika gäster, tema gudstjänst med lokal anknytning. Lyssna till besökarnas önskemål.

 

6. Dopet är medlemsgrundande för kyrkan. Vad ser er nomineringsgrupp för möjligheter att behålla och utöka medlemsantalet?

 Inbjudan till träff med nyblivna föräldrar där vi berättar om hur dopet går till och dess innebörd.Informera och uppmuntra till att möjlighet finns till vuxendop.

 

KONTAKTPERSON

Mats Anerfält
070-600 65 53