Edebo kyrka i det lilla samhället utanför Hallstavik
Foto: Ulrika Södrén

Edebo kyrka

Edebo kyrka är en typisk roslagskyrka, som får sin karaktär av gråstenen. De äldsta delarna är från 1200-talet. Kyrkan är känd för sina medeltida målningar (Tierpsskolan), vilka täcker tak och valv. Dessa tjänade som de fattigas bibel "Biblia pauperum". Antal tillåtna personer i kyrkan - exklusive personal: 140 st

Edebo kyrka

Edebo kyrka i det lilla samhället utanför Hallstavik
Edebo kyrka Foto: Ulrika Södrén

Edebo kyrka är en typisk roslagskyrka, som får sin karaktär av gråstenen. De äldsta delarna är från 1200-talet. Kyrkan är känd för sina medeltida målningar (Tierpsskolan), vilka täcker tak och valv. Dessa tjänade som de fattigas bibel "Biblia pauperum".

Edebo kyrka är från och med augusti öppen för kyrkliga handlingar såsom vigsel, dop och begravning. 
Beräknas återöppnas för gudstjänster i slutet av oktober 2021.

Antal sittplatser: Ca 220

Hitta hit!
Järingevägen 1, 763 91 Hallstavik
60°00'28.4"N 18°34'37.6"E

”Miraklet nr XLIII”, att en kyrkoherde Martinus i Edebo, då han red hem från ett prästmöte, som hölls i Uppsala år 1293, föll av hästen och skadades svårt, men räddades genom ett underverk av Sankt Erik. Vid denna tidpunkt fanns således både kyrka och präst i Edebo. Men kyrkan var då förmodligen en träkyrka, som ersattes med den nuvarande stenkyrkan.


Kykrobyggnaden

Långväggarna i den nuvarande kyrkan byggdes under 1400-talets senare del. Vapenhuset kom till under 1500-talets början och sakristian tillkom under 1740-talet.

 

Målningarna

Kyrkornas målningarutfördes 1514-1515 av Mäster Eghils lärjungar, tror man. I varje fall kan de hänföras till den större grupp som kallas för Tierpskolan. Inflytande från Albertus Pictor kan ses i den ofta mycket kraftiga modelleringen av ansiktena.

Förebild för målningarna är Biblia Pauperum (De fattigas bibel).
Målningarna överkalkades delvis på 1700-talet, men togs åter fram 1911-1912 av dåvarande kyrkoherde Edvard Kihlmark.

I vapenhuset är det  berättelsen om ”Sko-Ella” som omramar själva ingången. Det är en folklig berättelse om Hin Onde som hade det besvärligt med ett äkta par. Paret levde i ett mycket gott förhållande och Hin Onde ville skapa osämja mellan dem och tog ”Sko-Ella” till hjälp. Som tack för hjälpen skulle Ella få ett par nya skor av Hin Onde själv.

Det övre registret av väggarnas målningar i koret framställer huvudsakligen scener ur Jungfru Marias liv. Ett mycket ovanligt motiv; hennes föräldrars - Joakim och Anna - möte, finns t ex att beskåda där.

 

Inredning och lösa inventarier

Altarprydnadens har förmodligen satts upp i delar, troligen runt 1740 och är skänkt av ätten de Geer.
Predikstolen sattes troligen upp under 1700-talets första tredjedel.
Timglaset är skänkt av majoren C.F Pajkull år 1772.
Bänkinredningen i dess ursprungliga skick är från år 1772, 10 st bänkar tillverkades år 1743. Nuvarande indelning samt trägolv gjordes år 1911-12.
Kyrkans första orgel installerades 1831 och den byggdes om 1936.
En äldre orgelläktare ersattes 1911-13 med ett högt podium för att
valvets målningar skulle bli synliga.
Nummertavlorna är daterade 1741.
Dopfunten är ett gotländskt arbete från omkring år 1300.
Dopskålställ skänktes år 1748.
Dopfat av mässing från år 1951.
Ljuskronor i koret - två stycken - av förtent järn. Den vänstra är från medeltiden.
Bänkarna i koret - kan möjligen ha använts som brudbänk. Troligen från 1600-talet.
Bänken i vapenhuset användes för kyrkogångshustrur.
I vapenhuset finns två ryggkotor från en valfisk - troligen en knölval - som enligt Sturekrönikan har kommit in i Edebo vik år 1489.

 

Klockstapeln

Klockstapeln är märkt med årtalet 1758. Om detta anger stapelns byggnadsdatum eller tidpunkten för dess klädande med bräder är inte klarlagt. En föregångare till den nuvarande stapeln blev brandhärjad vid den stora eldsvådan 1621.

 

Klockorna               

Den större klockan som hänger i stapeln är gjuten 1625 och den mindre 1760.