Tillsammans hittar vi gemenskap
Foto: Britt Eriksson

Diakoni

Diakoni är kyrkans sociala arbete och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Diakoni är kristen medmänsklig kärlek och omsorg.

Diakoni, gemenskap och delande i öppenhet, respekt och solidaritet ger hopp, mod och låter mig växa som människa.

Någon att samtala med - Själavård

Det finns tillfällen när vi behöver ha "någon annan" som lyssnar till det vi går och bär på.
Ensamhet, oro, förhoppningar, sorg, ansvar, misslyckanden, glädje och lycka... 
Många anledningar finns när vi behöver prata.

Vi vinns också till för samtal när livet når sitt slut - i livets slutskede.

Även om man har familj och vänner omkring sig är det kanske inte allt man vill - eller kan - dela med dem.

Pastoratets präster och diakoner finns för enskilda samtal, för själavård och för bikt. 

Du når oss enklast genom att ringa direkt till någon av diakonerna eller prästerna. 
Du kan även ringa vår växel 0175-748 00 så hjälper vi dig komma i kontakt med den du vill tala med.

Två personer håller i varandras händer

Så kan du bidra - engagera dig ideellt

Välkommen till oss - en mötesplats för alla som på olika sätt engagerar sig frivilligt i församlingens verksamhet.

Diakon

Vad gör en diakon egentligen?