Diakoner

  • Hans Stanley

    Roslagens västra pastorat

    Församlingspedagog, Diakoniassistent

    Mer om Hans Stanley

    Hans har två uppdrag i pastoratet: Han jobbar halvtid som diakoniassistent och halvtid med konfirmation i barn- och ungdomsteamet.