En hög med böcker sammanbundna med ett snöre

Dataskyddsombud och GDPR

Dataskyddsförordningen är till för att skydda hur dina personuppgifter behandlas.

 Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är 
personnummer, namn och adress, men även foton på personer klassas som personuppgifter.

Dataskyddsombudet för Roslagens västra pastorat 
heter Jonas Westberg och nås via telefon
070-787 3041 eller via e-post: jonas@principio.se.

Dataskyddsombudets uppgift är bland annat att stötta pastoratet i personuppgiftsfrågor, men dataskyddsombudet finns även till för dig som privatperson inom Roslagens västra pastorat. 
Du kan när som helst kontakta dataskyddsombudet om du har frågor om hur pastoratet hanterar dina personuppgifter eller om du har andra 
frågor rörande dataskydd. Din kontakt med dataskyddsombudet kan vara anonym, men i vissa fall behöver dataskyddsombudet veta vem du är. Denna uppgift kommer inte att delas med pastoratet, men kan komma att behöva lämnas ut till ansvarig myndighet, Integritetsskyddsmyndigheten, vid särskilda fall. 
Dataskyddsombudets huvuduppgift är ALLTID att främst tänka på 
skyddet av dina och övriga privatpersoners personuppgifter. 

Här kan du läsa mer om vad GDPR är och hur vi behandlar dina personuppgifter.