Hos oss finns alltid rum och tid för möten
Foto: Alex o Martin/IKON

Sju skäl att vara medlem i Svenska kyrkan

Vi vill vara en välkomnande och öppen kyrka. En plats där människor växer, möts i kärlek och varsamt. En plats där själen kan få ro.

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som välkomnar alla som söker sig hit - medlem eller icke medlem, troende, sökare eller tvivlare. Alla är välkomna - kyrkan är öppen för alla.
Som medlem i Svenska kyrkan stöder du verksamheten lokalt där du bor, det vill säga din församling. Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla kan vara med och påverka och det finns rum för många olika sätt att vara aktiv och delta.

Blanketter för medlemskap hittar du längst ner på sidan.

Livets stora högtider

1. Livets stora händelser

Dop, konfirmation, bröllop och begravning - alla dessa tillfällen markerar en övergång till något nytt och då är det naturligt för kyrkan att finnas med. Vi har behov av att uppmärksamma riter och högtider. I Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att välkomna det nya: Det nya barnet, att erbjuda tonåringar och unga vuxna tillfällen att få fundera över vem man är och vad man tror på. Att bekräfta kärleken till den man älskar genom en rit i kyrkan och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort.

Någon som lyssnar kan betyda mycket

2. Solidaritet, medmänsklighet

Vi arbetar utifrån att alla människor är lika mycket värda oavsett ålder, kön, sexuell läggning, trosuppfattning och inkomst. I församlingen finns ett omfattande socialt arbete genom vår Diakoni- verksamhet med Diakonicenter, Öppet Hus, Musik- och Boktornet som är mötesplatser för ensamma, hemlösa och utsatta. Vi ger möjligheten att få någon att prata med om både högt och lågt i livet. I den världsvida kyrkan finns Svenska kyrkan runt om i världen till stöd för turister, studenter och bofasta utlandssvenskar. Genom ditt medlemskap i Svenska kyrkan bidrar du till att både du - och andra kan ta del av detta sociala arbete.

Tänd ett ljus, be en bön för dig själv eller någon annan som behöver en tanke.

3. En plats för eftertanke

Svenska kyrkan ger rum för möten med Gud och plats för eftertanke, tro och engagemang. Oavsett vem du är, vad du tror på eller inte tror på finns vi för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Svenska kyrkan erbjuder ett sammanhang där vi får träffa varandra och där vi får möta Gud - en Gud som befriar och bär.

"Låt barnen komma till mig" - Jesus

4. Barn- och ungdomar

I Svenska kyrkan arbetar vi för att sätta barnen främst. Allt vi gör ska genomgå ett barnkonsekvensperspektiv. Barn är självständiga och måste få möjlighet och tillfälle att uttrycka sin tro på sina egna villkor. De upplevelser som barnen får i kyrkans verksamhet har stor betydelse för hela livet. Som medlem i Svenska kyrkan är du med och bidrar till att många barn och unga får meningsfulla sysslor i sina liv.

Noter

5. Kultur, musik och körer

Visste du att mer än 100 000 människor sjunger i kör genom Svenska kyrkan - och att vi är en av Sveriges största arrangörer av musikevenemang? Med sina rum och miljöer är kyrkan en värdefull del av vårt gemensamma kulturarv. En av de största kulturinstitutionerna i hela vårt samhälle.

Häverö kyrka är församlingens huvudkyrka

6. Kyrkobyggnaderna - våra historiska landmärken

I Sverige finns närmare 3 400 kyrkobyggnader, kapell och bönhus som hör till Svenska kyrkan. Byggnaderna är fulla av historia, föremål av olika slag och berättelser i form av fantastiska målningar. Som medlem i Svenska kyrkan bidrar du till vårdandes av landets kyrkor och ökar möjligheten att hålla dem öppna.

Svenska kyrkan finns när du behöver

7. Olyckor, kriser och katastrofer

När något större händer, t ex en olycka samarbetar Svenska kyrkan med samhällets övriga krisberedskap. Erfarenheten och kunskapen av att möta människor i sorg och kris är till stor nytta och den öppna kyrkan blir en stilla plats för tankar och en mötesplats för sörjande. Genom den världsvida kyrkan samarbetar vi också med andra organisationer för att hjälpa till vid t ex naturkatastrofer eller i krigshärjade områden med människor på flykt.

Du är värdefull! Ditt medlemskap är viktigt!

Att bli medlem

Vid olika tidpunkter i livet har du själv behov av kyrkans verksamhet, vid andra tider är det någon annan som får hjälp tack vare ditt medlemskap. De flesta blir medlemmar i Svenska kyrkan genom dopet. Om du är döpt i ett annat kristet samfund behövs inget nytt dop.

Tillsammans kan vi göra mycket!

Blanketter för inträde

Kontakta oss om du vill bli medlem, om du som vårdnadshavare vill att ditt barn ska bli medlem eller har frågor om ditt medlemskap. Telefon: 0175-748 00 eller maila roslagensvastra.pastorat@svenskakyrkan.se Barn över tolv år ska själva ge sitt samtycke. Anmälningsblanketter hittar du längst ner på sidan. Glöm inte att skriva under ansökan innan du lämnar/skickar in den.