Bibeläventyr

Skulle du vilja lära din klass berättelserna i bibeln, samtidigt som de får en känsla för hur de hänger ihop? Ge eleverna en bild utav de bibliska ländernas geografi, utmana dem att tänka på vad Tio Guds bud betyder och det på ett sådant sätt att de kommer ihåg det mesta. Allt på en enda dag. Och dessutom - de har kul under tiden.

* Vi berättar ingenting om våra egna åsikter.
Vi berättar om vad de står skrivet i böckerna. Inga tolkningar framförs utan bibeln berättas från
”pärm till pärm”.


Riktar sig till åk 4-5 (GT)
Riktar sig till åk 6 (NT)

...på ett engagerande sätt!
Med hjälp av rörelser, drama och nyckelord, trolleri, rim och rap, leker vi in kunskapen så att eleverna ska kunna tillgodogöra sig fakta och funderingar. Bland annat så rappar vi tio Guds bud och den gyllene regeln. En möjlighet att lära sig och förstå de bud som ligger som grund för en stor del utav vårt lands etiska och moraliska värderingar och lagar.

Vi berättar...
I berättandets form tar vi oss igenom Bibelns alla böcker. Från skapelsen i  1 Mosebok, genom de flesta av de kända bibliska berättelserna, till profetiorna om en ny Messias. I del 2 följer vi Jesus i evangelierna, liknelserna och undren, Paulus skeppsbrott m.m.

En röd tråd genom Bibeln
Skulle du vilja lära din klass berättelserna i bibeln, samtidigt som de får en känsla för hur de hänger ihop? Ge eleverna en bild utav de bibliska ländernas geografi, utmana dem att tänka på vad Tio Guds bud betyder och det på ett sådant sätt att de kommer ihåg det mesta. Allt på en enda dag.
Och dessutom - de har kul under tiden.