Begravningsavgiften kommer på din skattseldel
Foto: Ulrika Södrén

Begravningsavgift

Bland våra svenska lagar finns en begravningslag. Den säger så här i 9 kap. 1§: "Den som är folkbokförd i Sverige skall betala en avgift för begravningsverksamheten (begravningsavgift). Begravningsavgiften kommer på skattsedeln och beräknas på din kommunalt beskattningsbara inkomst. Hur stor avgiften är framgår av beskedet om din slutliga skatt. Begravningsavgiften varierar liksom kommunalskatten.

 

Vem bestämmer hur stor begravningsavgiften ska vara?

Ansvarig för begravningsavgiften beräknar årligen hur mycket pengar som behövs för begravningsverksamheten på en ort och anpassar begravningsavgiften efter det.
I Roslagens västra pastorat är det församlingen och kyrkofullmäktige som inför varje budgetår beslutar hur stor begravningsavgiften blir för de församlingsbor som tillhör Svenska kyrkan.
För de som inte till hör Svenska kyrkan fastställs begravningsavgiftens storlek av Kammarkollegiet.

Vad får vi för begravningsavgiften?

Begravningslagen säger så här i 9 kap. 6§:

Tjänster som ingår i begravningsavgiften:

  • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år

  • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav

  • Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvariet för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser

  • Kremering

  • Lokal för förvaring och visning av stoftet

  • Lokal för begravningscermoni utan religiösa symboler

Dessa tjänster har alla folkbokförda rätt till - även de som inte har någon beskattningsbar inkomst. Vi har också rätt att få dessa tjänster utan kostnad i en annan församling än den där vi är folkbokförda. Vi får också välja kyrkogård.

Källa: Reimerson, Charlotte, Vad får jag för min begravningsavgift? Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, oktober 2011

Mycket mer information finns att läsa på Svenska kyrkans hemsida.