Foto: Johannes Frandsen

Barnkör i Häverö-Edebo

För barn åk F-3

Är du intresserad av att sjunga i barnkör i Hallstavik?

Vi har kul med musik, sång, dans och rytminstrument.
Det är vi själva som skapar musiken!   

Tisdagar kl. 16.00-17.00 i Församlingsgården, Hallstavik

För mer information kontakta kyrkomusiker Ellinor Lundén
Tel 0175-250 77 eller ellinor.lunden@svenskakyrkan.se

Välkommen!