Barn och ungdom

Jeanette Pettersson

Roslagens västra pastorat

Församlingsassistent

Mer om Jeanette Pettersson

Samordningsansvar för Rimbo, Gottröra, Närtuna och Fasterna församlingar. Kontakta Jeanette med frågor om Konfirmation i Rimbo, Scouter samt Gården och Miniorer i Edsbro. Jeanette har också samordningsansvar Edsbro-Ununge, Husby, Skederid och Rö församlingar.

Nannie Danielsson-Liegnell

Roslagens västra pastorat

Församlingsassistent

Mer om Nannie Danielsson-Liegnell

Tjänstgör i Rimbo. Kontakta Nannie om du har frågor om Barnkörerna i Rimbo, Edsbro eller Skederid.

Hans Stanley

Roslagens västra pastorat

Församlingspedagog

Mer om Hans Stanley

Kontakta Hans om du har frågor om Konfirmation i Edsbro eller annan barnverksamhet i hans ansvarsområde.

Emelie Harning

Roslagens västra pastorat

Församlingsassistent

Mer om Emelie Harning

Samordningsansvar för Häverö-Edebo församling. Kontakta Emelie om ni har frågor om Öppet bus, Miniorer eller Juniorer i Hallstavik.

Malin Messing

Roslagens västra pastorat

Församlingsassistent

Mer om Malin Messing

Tjänstgör i Hallstavik. Häverö-Edebo församling. Kontakta Malin om ni har frågor om Maxi-Juniorer och konfirmation.

Khalda Harmiz

Roslagens västra pastorat

Församlingsassistent

Mer om Khalda Harmiz

Tjänstgör i Hallstavik. Häverö-Edebo församling.