Barn och ungdom

 • Jeanette Pettersson

  Roslagens västra pastorat

  Församlingsassistent

  Mer om Jeanette Pettersson

  Kontakta Jeanette med frågor om konfirmation i Rimbo, Scouter samt Gården och Miniorer och Juniorer i Gottröra. Jeanette har samordningsansvar för Rimbo, Gottröra, Närtuna och Fasterna församlingar samt Edsbro-Ununge, Husby-Skederids och Rö församlingar.

 • Hans Stanley

  Roslagens västra pastorat

  Församlingspedagog, Diakoniassistent

  Mer om Hans Stanley

  Hans har två uppdrag i pastoratet: Han jobbar halvtid som diakoniassistent och halvtid med konfirmation i barn- och ungdomsteamet.

 • Emelie Harning

  Roslagens västra pastorat

  Församlingsassistent

  Mer om Emelie Harning

  Samordningsansvar för Häverö-Edebo församling. Frågor gällande Juniorer, Ungdomshäng, skola och samverkan.

 • Khalda Harmiz

  Roslagens västra pastorat

  Församlingsassistent

  Mer om Khalda Harmiz

  Tjänstgör i Hallstavik. Häverö-Edebo församling. Kontakta Khalda om du har frågor om Öppet bus och Miniorer.