En kvinna med prästkrage står framför ett altare med en bok i handen.

Att lyssna i tro

18e söndagen efter trefaldighet handlar om att lyssna i tro. Hur gör man det? Hur vet man att man gör det? Kyrkoherde Helén Uddén läser och berättar.