En kvinnlig ´präst står framför ett altare. Hon har vita kläder på sig.

Att leva tillsammans

Tjugonde söndagen efter trefaldighet

Vad är grejen med änglar? Kanske sitter en vid fikabordet på jobbet idag? - - - "Visa gästfrihet" säger kyrkoherde Helén Uddén i filmen, "för det kan vara så att det sitter en ängel vid ditt köksbord, utan att du vet om det".