Foto: Magnus Aronsson IKON

Arbetarepartiet Socialdemokraterna

1.      Vad ser ni som intressant atT utveckla under kommande mandatperiod ?

Vi Socialdemokrater vill ge varje församling de rätta förutsättningarna både ekonomiskt och personalmässigt för att vi ska kunna göras våra grundläggande uppgifter så att vi får ett blomstrande gudstjänstliv, fler konfirmander och bra barnverksamhet samt de diakonala så som soppluncher, samtalsgrupper mm.

3.      Vad vill ni med ert engagemang i Roslagens västra pastorat?

Att vi försöker behålla våra medlemmar och att vi vårdar dem så att det vill vara kvar i Svenska kyrkan. En annan fråga är ekonomin som kommer att förändras och då är det viktigt att vi är ekonomiska och tänker till innan man ska göra investeringar. Sköta om våra kyrkor, kyrkogårdar och fastigheter på ett bra sätt.

4.      Vilken är gruppens profilfråga i pastoratet ?

Att behålla våra medlemmar i Svenska kyrkan samt att vi måste börja engagera de yngre. Demokrati, alla människors lika värde, frihet jämlikhet och solidaritet. Vi som socialdemokrater tycker ovanstående är mycket viktigt för oss då det är våran ideologi samt den grund vi står på som socialdemokrater. Detta är något som genomsyrar vår politik i Svenska kyrkan.

 

KONTAKTPERSON

Kristina Drotz
073-047 96 47

Nomineringsgruppen har avstått från att svara på de övriga tre frågorna som ställts.