Foto: Joakim Carlström/IKON

Vuxna

Information om vår vuxenverksamhet

På grund av det ökade smittspridningsläget har Sveriges alla biskopar kommit med ett gemensamt uttalande som får konsekvensen att våra vuxenverksamheter pausas.