Foto: Joakim Carlström/IKON

Vuxna

Vuxenkörer

Här hittar du alla våra körer för vuxna.

Vuxenverksamheter

Här hittar du Roslagens östra pastorats olika dag- och kvällsträffar, så som sopplunch, skapargrupper, bibelsamtal och café m.m.

Syföreningar & stickcaféer

En del av verksamheterna har börjat. Se vad som gäller i din församling.

Timotej - Unga vuxna i kyrkan

Eftermiddagsverksamhet för vuxna med funktionsvariationer

Kristen djupmeditation

En hjälp till ro och stillhet i ett splittrat liv.

En grupp människor promenerar tillsammans i skogen.

Pilgrim Roslagen

Är du intresserad av att pilgrimsvandra? Eller söker du en möjlighet till vila och återhämtning, så som en retreat? Pilgrim Roslagen anordnar vandringar och retreats - både i egen regi och i samverkan med andra. Alla är välkomna att delta!

Språkcafé

För dig som vill lära dig mer svenska genom att samtala, berätta eller läsa tidningen.

Bibelsamtal

med Lars-Åke Johansson, präst