Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Roslagens östra pastorat Besöksadress: Kyrkogatan 4, 76130 Norrtälje Postadress: Box 15, 76121 Norrtälje Telefon:+46(176)79900 E-post till Roslagens östra pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vuxenkörer

BLIDÖ FÖRSAMLING

Ö-kören
Ö-kören med tät och uppskattad medverkan vid gudstjänsterna.
Tid: Torsdagar ojämna veckor 18.30-20.30
Plats: Blidö kyrka
Körledare: Agneta Hellström
E-post: agge.hellstrom@gmail.com

ESTUNA-SÖDERBYKARLS FÖRSAMLING

Rediviva

I Estuna-Söderbykarls församling finns Rediviva, en fyrstämmig blandad kör som genom alla år haft sin givna plats i församlingen och bygden. Vi bjuder på profan och sakral musik. Vi har gemensam röstvård, instudering av körsånger, teori, scenisk framställning, gemenskap i fikapaus!
Kom gärna och prova på!

Tid: Torsdagar 18.30
Plats: Estuna församlingsgård

Körledare: Barbro Strid 0176-765 33
E-post: barbro.strid@svenskakyrkan.se

FRÖTUNA FÖRSAMLING

Frötunakören
Du som tycker om att sjunga är välkommen att vara med i Frötunakören. Vi medverkar framför allt vid de stora högtiderna i kyrkan såsom påsk, allhelgona, advent, jul m.m. Körens repertoar är omväxlande med en blandning av traditionell kyrkomusik med blandad fyrstämmig körsång, och populärmusikaliskt influerad musik. Per Zethelius arrangerar och skriver åtskilligt av den musik som Frötunakören framför. Kören är i behov av fler sopraner och mansröster. Körens repertoar rättas efter dess förmåga dvs svårighetsgrad och antal stämmor. Målet är att det ska bli en stabil blandad kör och att vi ska fortsätta att ha lika trevligt som vi har det idag.

Välkommen att vara med i Frötunakören för eget välbefinnande och till församlingens glädje!

Tid: Tisdagar 19.00-21.00
Plats: Frötunagården, bredvid Frötuna kyrka  

För mer information och anmälan, kontakta körledare Anna Lorin Nordahl:
Tel: 0176-766 23
E-post: anna.l.nordahl@svenskakyrkan.se

Spillkråkorna
Välkommen att vara med i kören "Spillkråkorna". En sångkör där alla kan vara med, inga förkunskaper krävs, bara sångglädje. Vi sjunger ofta på vårdhem och medverkar i kyrkans aktiviteter. Vi avslutar alltid körövningarna med fika.

Tid: Onsdagar ojämna veckor 14.00-16.00
Plats: Frötunagården, bredvid Frötuna kyrka

För mer information och anmälan, kontakta körledare Per Zethelius:
Tel: 0176-766 08
E-post: per.zethelius@svenskakyrkan.se

LOHÄRADS FÖRSAMLING

Kyrkokören
Tid: Tisdagar 19.00
Plats: Lohärads prästgård
Körledare: Eva Zethelius tel. 0176 - 765 32 , sms:a 0733-180872
E-post: eva.zethelius@svenskakyrkan.se

LÄNNA OCH RIALA FÖRSAMLINGAR

Länna-Riala kyrkokör
Länna-Riala kyrkokör med både damer och herrar, medverkar ofta vid gudstjänster. 
Tid: Onsdagar 18.30-21.00
Plats: Rosenlundskyrkan
Körledare: Thomas Sving, 0176-26 79 82, thomas.sving@svenskakyrkan.se

”Sång för alla”-kören
Alla kan sjunga och ha roligt, inga förkunskapskrav.
Tid: Onsdagar jämna veckor 10.30-11.30
Plats: Riala kyrka
Körledare: Thomas Sving, 0176-26 79 82, thomas.sving@svenskakyrkan.se  

NORRTÄLJE-MALSTA FÖRSAMLING

Mariakören
Mariakören är en blandad vuxenkör bestående av ett 50-tal medlemmar.
För att vara med i detta glada gäng krävs ingen körvana, endast längtan att sjunga tillsammans med andra. Här lär vi oss sjunga under lättsamma former och god gemenskap! Ingen körvana fodras. Under våren kommer vi bland annat att göra en konsert med Tommy Nilsson.

"Gubbröran" - herrarna övar från kl 18.00

Tid: Tisdagar 19.00-20.30. Terminsstart 22 januari 2019.
Plats: Mariagården, bredvid Norrtälje kyrka
Ledare: Daniel Edoff
Tel. 0176-774 36 eller 0708-34 86 91
daniel.edoff@svenskakyrkan.se

Markuskören
Damkör för dig i åldern 25 år och uppåt.

Tid: Tisdagar 19.00-21.00
Plats: Markuskyrkan, Grindvägen 9
Ledare: Peter Haegermark
Tel. 0176-774 96
peter.haegermark@svenskakyrkan.se

Norrtälje Motettkör
Norrtälje Motettkör är en blandad vuxenkör som vänder sig till körvana sångare, provsjungning tillämpas. Motettkören medverkar vid gudstjänster, musikgudstjänster och konserter i Norrtälje kyrka.
En gång per termin genomförs ett större projekt. Under våren kommer vi bland annat att arbeta med Mozarts requiem.

Tid: Torsdagar 19.00-21.15. Terminsstart 17 januari 2019.
Plats: Norrtälje kyrka
Ledare: Daniel Edoff
Tel. 0176-774 36 eller 0708-34 86 91
daniel.edoff@svenskakyrkan.se

ROSLAGSBRO-VÄTÖ FÖRSAMLING

”Tre körer i en”

I grunden ligger två körer: Kyrkokören och den till antalet mindre Sonoraensemblen. För några år sedan blev det brist på sopraner i kyrkokören och herrar generellt i Sonoraensemblen och efter lite funderande föreslog jag att vi skulle kunna testa att arbeta på ett annorlunda sätt en termin och sen följa upp resultatet. Det hela gick ut på att vi slog ihop körernas herrar respektive damer och övade varsin dag. På så sätt fick jag mer tid för varje stämma och vi kunde mer effektivt öva tonbildning, gehör och teknik.

Efter terminens slut bestämde vi oss för att inte bara fortsätta arbeta på det här sättet utan också utvidga konceptet som vi kallar ”Tre körer i en”. I korthet går det ut på att förutom att vara en blandad kyrkokör som sjunger på gudstjänster och konserter har vi en ”herrkör” och en ”damkör” som båda var för sig sjunger på både gudstjänster och musikgudstjänster.

Inför varje uppsjungning som kyrkokören ska göra har vi gemensamma övningar som då oftast ligger på onsdagar, d. v. s på damkörens övningsdagar.

Körövning Herrar
Tid: Tisdagar 19.00 jämna veckor
Plats: Roslagsbro sockenstuga

Körövning Herrar
Tid: Tisdagar 19.00 ojämna veckor
Plats: Vätö församlingsgård

Körövning Damer
Tid: Onsdagar 19.00 jämna veckor  
Plats: Roslagsbro sockenstuga

Körövning Damer
Tid: Onsdagar 19.00 ojämna veckor
Plats: Vätö församlingsgård

Körledare:
Peter Dahlberg 0176-765 64
E-post: peter.dahlberg@svenskakyrkan.se

RÅDMANSÖ FÖRSAMLING

Rådmansö kyrkokör
Välkommen till vår kyrkokör! 
Tid: Torsdagar 19:00
Plats: Rådmansö kyrka

Körledare:  
Anna Lorin Nordahl 0176-766 23
E-post: anna.l.nordahl@svenskakyrkan.se

VÄDDÖ FÖRSAMLING

Kom och sjung kören
Kören för dig som är över 18 år. Inga notkunskaper krävs! Vi sjunger låtar av bl a Hellström, Ledin, Nilsson osv.
Tid: Onsdagar 18.00-19.00
Plats: Församlingsgården i Älmsta.
Upplysningar fås genom körledaren Annika Ryderborn på tel. 070-474 32 32.

Kör för alla
Vi är ca 30 medlemmar och sjunger trestämmigt.
Tid: Måndagar 19.00-20.30
Plats: Församlingsgården i Älmsta.
Upplysningar fås genom körledaren Åke Pettersson på tel. 070-722 08 56.

Väddö kyrkokör
Vi är ca 20 medlemmar och sjunger fyrstämmigt. Vi söker för närvarande tenorer. 
Tid: Torsdagar 19.00-21.00
Plats: Församlingsgården i Älmsta.
Körledare Åke Pettersson tel 070-722 08 56.