Foto: Lars Lindgren

Vätö kyrka

Vätö kyrka är vackert belägen på en sluttning vid Vätösundet.
Kyrkan byggdes i mitten på 1300-talet och har i stort sett samma utseende.
Öster om kyrkan, på en höjd, står klockstapeln, som uppfördes senast 1632, men kan vara betydligt äldre.
I kyrkans närhet ligger ruinerna av ett gråbrödrakloster.
Ett gravkor  från 1786 finns i västra kyrkogårdsmuren.
Intill kyrkogården ligger minneslunden, med utsikt över vattnet.

Interiören präglas av de senmedeltida kalkmålningarna, troligen utförda av någon i Albertus Pictors ”skola”. De har varit överputsade men restaurerades på 1900-talet.

Inventarier:
I kyrkans kor finns skulpturen ”S:t Göran och draken”, en kopia av den som finns i Stockholms Storkyrka.
Dopfunten, från 1100-talet, är av småländsk sandsten.
Predikstolen är tillverkad 1746.
Triumkrucifixet, en kopia. Originalet finns förvarat på Historiska museet.
Orgeln är från 1921.

Sittplatser: 200 personer + 10 personer på läktaren.

Adress: Vätö kyrkväg 28, 760 21 Norrtälje

Rundtur i Singö kyrka

Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren

Bårtäcke i Vätö kyrka.