Våra kyrkogårdar

Kyrkogårdarna i Roslagens östra pastorat är vackra minnesplatser för dem vi älskar och saknar. Det är kyrkogårdsförvaltningen som ansvarar för samtliga kyrkogårdar.

Kyrkogården är en minnesplats för avlidna och samtidigt är den en kulturhistorisk park med sina gravvårdar av olika ålder och utsmyckningar, träd, buskar och övrig grönska.
Kyrkogårdar är rofyllda och ger oss möjlighet att för en stund koppla av från stressen utanför. Där kan vi vandra omkring och minnas våra anhöriga, våra relationer till dem, hur familjen och samhället var en gång i tiden.