Meny

Syföreningar

ESTUNA-SÖDERBYKARLS FÖRSAMLING 

Estuna syförening träffas onsdagar ojämna veckor 12.30-15.00 i Estuna församlingsgård. Nya handarbetsintresserade är hjärtligt välkomna.
Kontaktperson: Margareta Nyström 0176-22 90 04.

FRÖTUNA FÖRSAMLING

I Frötuna bildades kyrkliga syföreningen 1914. I över 100 år har medlemmarna samtalat, deltagit i andakt och handarbetat samtidigt som de har gett av sitt engagemang, sin tid och sina pengar till kyrkan, diakoni och mission. En tradition att stolt föra vidare…

Vi träffas varannan onsdag, udda veckor mellan kl. 11.00 - 13.30 i Frötunagården. Träffarna börjar med en kort andakt, sedan kommer kaffetåren och därefter tar vi fram handarbeten.
Är detta något för dig? Tveka inte hör av dig till Inger Jansson tel: 070 – 27 30 581 eller till Aina Mützell tel: 0176 – 412 38.

Välkommen till vår kyrkliga syförening, en mötesplats öppen för alla hantverksintresserade!

Vårterminen slutar den 5 juni 2019. Höstterminen börjar 14 augusti 2019 och slutar 4 december 2019. Den 23 november har vi vår syföreningsauktion.
Nya medlemmar är varmt välkomna! 

LOHÄRADS FÖRSAMLING

Syföreningen träffas varannan onsdag kl.12.00 i Lohärads prästgård.
Kontaktperson: Kerstin Dahlberg 072-159 70 92.
E-post: kerstindahlberg@live.se

NORRTÄLJE-MALSTA FÖRSAMLING

Handarbetsklubb
Handarbetsklubben Mariakretsen stöder Svenska kyrkans Internationella arbete. Man behöver inte kunna sy för att vara med, gemenskapen är det viktigaste. Vi träffas onsdagar ojämna veckor 13.00-14.30 i Mariagården.

RIALA FÖRSAMLING

Stickcafé och hantverkskväll varannan tisdag jämna veckor 18.00-20.30 i Riala prästgård. Kontaktperson: Per Mellqvist 0176-26 79 76.

VÄDDÖ FÖRSAMLING

Kyrkliga syföreningen
Syföreningen är ett gäng glada damer som träffas en gång i månaden för att handarbeta, planera, göra utflykter och ha det trevligt tillsammans. Några gånger under året ordnar vi lotterier och försäljningar. Intäkterna går till olika välgörande projekt i närområdet men också till behövande ute i världen.
Vi välkomnar gärna nya medlemmar!

Hör av dig till Gunilla Levin så får du veta var vi träffas nästa gång. 0176-27 40 38.