Foto: Pixabay

Språkcafé

för dig som vill lära mer svenska. Varje måndag kl 12.30-14.00 i Mariagården finns det möjlighet att träna din svenska.

NORRTÄLJE-MALSTA FÖRSAMLING

Språkcafé
Runt borden finns möjlighet att samtala, berätta, kanske läsa tidningen, allt utifrån den kunskap du har i det nya språket.
Nybörjare eller lite mer vana - alla är välkomna!

Tid: Måndagar 12.30-14.00
Plats: Mariagården, Kyrkogatan 4 i Norrtälje  

Kontaktperson: Anna Rydberg Nilsson, 0176-774 95