Foto: Johannes Frandsen/IKON

Scouter

Vår barn- och ungdomsverksamhet pausar sin verksamhet tillsvidare.


LOHÄRADS FÖRSAMLING
Genom lek och skapande får barnen och ungdomarna möjlighet att utveckla en förståelse för djur, natur och olika material. Vi är scouter med lite inslag av miniorer ochjuniorer, vi utför pyssel som kopplas ihop med scouternas märken.

Spårarscouter 7-9 år 
Tid: Måndagar kl 13.30-16.30
Plats: Lohärads prästgård 

Upptäckarscouter 10-12 år
Tid: Onsdagar kl 14.30-17.30
Plats: Lohärads prästgård

Äventyrare 12-15 år/utmanarscouter 15-18 år
Tid: Onsdagar jämna veckor kl 18.00-20.00.
Plats: Lohärads prästgård

Kontaktpersoner:
Ebba Illvesand, 0176-765 36, 0733-18 08 76 
E-post: ebba.illvesand@svenskakyrkan.se

Emma Pettersson, 0176-765 35, 0733-18 08 75
E-post: emma.pettersson@svenskakyrkan.se   

 

LÄNNA FÖRSAMLING
Se info unde Riala församling

 

NORRTÄLJE-MALSTA FÖRSAMLING

Genom scoutmetoden vill vi ge barn/ungdomar i ålder 7-15 år möjlighet till en meningsfull fritid, i gemenskap med andra. På ett roligt och intressant sätt vill vi att scouterna får lära sig mer om bland annat:
- kyrkan, tro
- friluftsliv
- uppmärksamma och respektera varandra
- vara en bra kompis och att engagera sig i så väl stora som små frågor

Upptäckarscouter 10-11 år
Tid: Måndagar kl 15.00-17.00
Plats: Markuskyrkan, Grindvägen 9

Äventyrarscouter 14 år-uppåt
Tid: Måndagar kl 17.30-19.30
Plats: Markuskyrkan, Grindvägen 9

Spårarscouter 8-9 år
Tid: Tisdagar kl 15.00-17.00
Plats: Markuskyrkan, Grindvägen 9

Spårarscouter 8-9 år
Tid: Onsdagar kl 15.00-17.00
Plats: Markuskyrkan, Grindvägen 9

Upptäckarscouter 10-11 år
Tid: Torsdagar kl 15.00-17.00
Plats: Markuskyrkan, Grindvägen 9

Tredje årets upptäckarscouter 12-13 år
Tid: Torsdagar kl 17.30-19.30
Plats: Markuskyrkan, Grindvägen 9 

Ledare: Fredrik Pettersson, tel 0176-774 33 och Kerstin Zetterlund, tel 0176-774 94
Samtliga grupper kräver föranmälan: kerstin.zetterlund@svenskakyrkan.se

Norrtälje- Malsta scoutkår tillhör KFUK- KFUMs scoutförbund.

RIALA FÖRSAMLING
Riala församling driver vi minior- och juniorverksamhet med scoutinriktning.
Vi utgår ifrån söndagens tema och använder scouting som pedagogisk arbetsmetod; "Learning by doing" att lära genom att göra.

Äventyrarscouter, 11 år och uppåt
Tid: Måndagar kl 15.30-17.00, start 14 september 
Plats:  Riala – Annexet vid prästgården​

Spårar- & Upptäckarscouter, 8-11 år
Tid: Måndagar kl 18.00-20.00 
Plats: Riala – Annexet vid prästgården

Kontakt: Anders Hedbom, 072-240 36 60
anders.hedbom@svenskakyrkan.se

VÄDDÖ FÖRSAMLING
I scouterna vill vi ge barnen möjligthet att lära sig mer av kyrkan, tro, friluftsliv och gemenskap på ett lekfullt sätt.

Spårarscouter - 7-8 år
Tid: Måndagar kl 13.15-15.15
Plats: Väddö församlingsgård

Upptäckarscouter - 9-11 år
Tid: Måndagar kl 15.45-17.45
Plats: Väddö församlingsgård

Vi hämtar barnen efter skolan och ni hämtar hos oss eller så går barnen tillbaka till fritids.

För mer info och föranmälan: Camilla Karlsson, 0176-524 15, 072-517 24 15
E-post: camilla.karlsson@svenskakyrkan.se