Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Samtalsgrupp för sörjande

I Norrtälje-Malsta församling finns en samtalsgrupp för sörjande. Att förlora en nära anhörig kan röra upp många känslor; sorg och saknad men också frustration och många frågor väcks. Att leva vidare i tomheten efter en nära anhörigs bortgång kan vara outhärdligt svårt. Hur ska man hitta tillbaka till livet igen? Hur ska man orka leva vidare?

NORRTÄLJE-MALSTA FÖRSAMLING

Du som mist din maka/ make/ sambo under det senaste halvåret erbjuds att deltaga i en samtalsgrupp där du får möjlighet att dela tankar och erfarenheter med andra i samma situation.

Gruppen är också öppen för dig som vill bearbeta en förlust som skett tidigare eller kanske förlust av förälder/ syskon/ barn.

Samtalsledare är: Eva Romar-Heimdahl, diakon i Norrtälje-Malsta församling

Kontakta Eva Romar-Heimdahl, 0176-774 44 för mer information.

Plats: Mariagården, Norrtälje

Start: Ny grupp startar varje termin! Välkommen att höra av dig!