Foto: Susanna Alstermark

Rådmansö kyrka

Kyrkan är belägen cirka 2 mil öster om Norrtälje tätort vid Kyrkfjärden. Den är uppförd under åren 1816-1818, då den också togs i bruk. Invigningen ägde dock rum först 1844. Kyrkan genomgick en omfattande renovering 1906, varvid en sakristia och en värmekammare byggdes i den östra delen av kyrkan. En knuttimrad stiglucka från 1770 finns strax sydväst om kyrkan. Den användes som begravningskapell fram till 1906. Sommaren 2014 invigdes en fotoutställning i stigluckan som heter "Rådmansö förr".

Under 2015 renoverades kyrkan. Förra gången kyrkan renoverades var 1960.

Den största förändringen är att kyrkan har fått ett nytt, miljöanpassat vattenburet värmesystem med bergvärme som källa. Kyrkan har också fått vatten och avlopp och toaletter har installerats. Ett antal fasta bänkar har ersatts med kopplade stolar vilket innebär att det är möjligt att möblera i kyrkorummet allt efter sammanhang och behov.

Ett pentry med möjlighet till kaffeservering m.m. har också byggts liksom en alternativ entré på norra långsidan. Denna entré ligger i markplanet vilket väsentligt underlättar för människor med olika slags rörelsehinder.


Sittplatser: 250 personer

Adress: Kungsgårdsvägen 22, 761 94 Norrtälje 
 

Foto: Susanna Alstermark
Foto: Susanna Alstermark
Foto: Susanna Alstermark
Foto: Susanna Alstermark
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Susanna Alstermark