En skylt i skogen pekar ut riktningen för Pilgrimsleden.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Pilgrimsgrupp

Vill du vara med i arbetet med pilgrimsvandringsverksamheten i Roslagens östra pastorat? Välkommen att höra av dig!

Roslagens östra pastorat och Pilgrim Roslagen har blivit med pilgrimspräst och nu har Lars-Åke Johansson, tillsammans med pilgrimsledaren Camilla Karlsson, startat en pilgrimsgrupp.

Gruppen har fått uppdraget att stimulera, stötta och utveckla pilgrimsvandringsidén och det arbete som redan bedrivs runt om i Roslagens östra pastorat.

Tillsammans kommer vi arbeta för att skapa intresse och nyfikenhet för pilgrimsvandring

Varmt välkommen att ingå i denna pilgrimsgrupp!


Kontakt:
Lars-Åke Johansson, pilgrimspräst
070-524 77 44
lars-ake.johansson@svenskakyrkan.se

Camilla Karlsson, pilgrimsledare
072-517 24 15 
camilla.karlsson@svenskakyrkan.se