Musiker

Eva Zethelius

Roslagens östra pastorat

Kantor Estuna-Söderbykarl och Lohärads församlingar

John Emanuelsson

Roslagens östra pastorat

Kantor Estuna-Söderbykarl

Daniel Edoff

Roslagens östra pastorat

Organist Norrtälje-Malsta församling

Peter Haegermark

Roslagens östra pastorat

Kantor Norrtälje-Malsta församling

Karin Sahlin

Roslagens östra pastorat

Kantor Norrtälje-Malsta församling

Thomas Sving

Roslagens östra pastorat

Kantor Länna, Blidö och Riala församlingar

Ellinor Videfors

Roslagens östra pastorat

Församlingsmusiker Länna, Blidö och Riala församlingar

Peter Dahlberg

Roslagens östra pastorat

Organist Roslagsbro-Vätö församling

Anna Lorin Nordahl

Roslagens östra pastorat

Kantor Rådmansö och Frötuna församlingar

Christina Wermelin Elgbro

Roslagens östra pastorat

Kantor Rådmansö och Frötuna församlingar

Anders Jalkéus

Roslagens östra pastorat

Kyrkomusiker, Väddö församling

Annika Svärd

Roslagens östra pastorat

Församlingsmusiker Väddö församling