Foto: Zarah Cunvik

Kyrkor & lokaler

Här finner du information om våra kyrkor och lokaler i Roslagens östra pastorat.

BLIDÖ FÖRSAMLING

ESTUNA-SÖDERBYKARLS FÖRSAMLING

FRÖTUNA FÖRSAMLING

LOHÄRADS FÖRSAMLING

LÄNNA FÖRSAMLING

NORRTÄLJE-MALSTA FÖRSAMLING

RIALA FÖRSAMLING

ROSLAGSBRO-VÄTÖ FÖRSAMLING

RÅDMANSÖ FÖRSAMLING

VÄDDÖ FÖRSAMLING