Kyrkogårdarna i Norrtälje-Malsta församling

Här följer en kort presentation av kyrkogårdarna

Norrtälje kyrkogård

Kyrkogården anlades och togs i bruk 1884 och har efter detta utvidgats i etapper. Den senaste utvidgningen, den sydöstra delen av kyrkogården, påbörjades 1999 och invigdes i oktober 2000. Den nya delen innehåller både traditionella kist- och urngravar samt gemensamhetsgravar, minneslund och askminneslund. Askminneslunden anlades och togs i bruk 2005. Även på den gamla delen av kyrkogården finns förutom kist- och urngravar också en minneslund. 

Den nya delen av kyrkogården innehåller också ett muslimskt kvarter.

Norrtälje kyrkas kyrkogård

Norrtälje kyrkas kyrkogård har använts som begravningsplats för Norrtäljebor från stadens grundläggning fram till 1880- talet då den nya kyrkogården anlades. I dag är det endast ett tiotal pågående gravrätter och det är ytterst begränsat med gravsättningar i dessa.

Malsta kyrkogård

Kyrkogården ligger vackert belägen utanför Norrtälje i en sluttning mot Malstasjön. Malsta kyrka byggdes på 1200-talet (eller början av 1300-talet) men långt innan dess tror man att platsen varit helgad och använts som begravningsplats. Den runsten som står uppställd i kyrkans vapenhus vittnar om att Snöbjörn, Ansgars son, jordades här under 1100-talet.