Tryggare kan ingen vara - GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det kommer vi att fortsätta göra.

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år på ett ansvarsfullt
och respektfullt sätt och det kommer vi att fortsätta göra. Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med miljontals personuppgifter.

Personuppgifter (namn, adress, telefon, e‐post, personnummer) som lämnas i samband med anmälningar till församlingarnas verksamheter, sparas bara så länge verksamheten pågår. Dina uppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter som lämnas i samband med fakturor exempelvis lägeravgifter sparas enligt gällande bokföringsregler.

Vid kursverksamhet i samarbete mellan församlingarna och Sensus studieförbund lämnas personnumret till Sensus.

Vid information om allergier/specialkost kan uppgifterna t.ex. lämnas ut till ansvarig för köket på eventuell kursgård.

Vid lägerverksamhet behöver församlingarna ta in uppgifter om din hälsa för att på bästa sätt kunna hjälpa dig om det skulle hända något på lägret. Uppgifter om hälsa behandlas konfidentiellt och raderas vid hemkomst.

Ditt personnummer behövs för att vi ska kunna registrera din anmälan i församlingens verksamhetsregister. Har du skyddad identitet eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, skicka inte in din anmälan här, utan ta istället personlig kontakt med församlingen.

Du har enligt GDPR artikel 7 rätt att få besked om vilka personuppgifter församlingen/pastoratet har om dig och hur vi behandlar dina uppgifter. Observera att Roslagens östra pastorat enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för pastoratets egna verksamheter och inte har tillgång till uppgifter som finns hos andra församlingar/pastorat. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. För att återta ditt samtycke eller för att få veta vilka uppgifter Roslagens östra pastorat behandlar/har om dig kontaktar du pastoratet. Telefonnumret till pastoratets växel är 0176-799 00.

Roslagens östra pastorats dataskyddsombud heter Jonas Westberg och han nås på jonas@principio.se