Stenar upplagda i form av ett hjärta framför en krans på en grav.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gravskick - val av gravplats

Det finns idag fem olika alternativ: Enskild gravplats för kista eller urna, askgravplats (urngravplats med förbetalat skötsel), askgravlund, minneslund eller spridning av aska i naturen. Här reder vi ut de olika begreppen.

Att ha en gravplats att besöka och vårda är för många människor en viktig del i sorgarbetet. Besöken vid graven skapar rutiner i vardagen och dit går vi när det är Alla Helgons dag eller andra högtider. Vi tänder ljus, lämnar brev eller lägger dit en krans. På så sätt kan vi känna att vi fortsätter att ge omsorg och vi vårdar minnet av våra saknade.

Kistgravplats (*alla):

Begravning sker i en kista vid egen plats som markeras med t.ex. gravsten. Anhöriga medverkar vid jordsättning och utsmyckar platsen enligt egna önskemål.
En kistgrav kan rymma upp till fyra kistor och det går också att gravsätta urnor i en kistgrav. Efter nedsänkning återfylls graven. Gravkullen bibehålls ett år innan den jämnas till marknivå och ytan återställs. Då kan gravsten och eventuell blomlåda monteras. Jordbegravning måste ske inom 30 dagar efter dödsfall. En eller flera gravrättsinnehavare ansvarar för bl. a. gravens skötsel. Förvaltningen erbjuder gravskötselservice. Gravrättsinnehavaren bestämmer om en gravvård ska sättas upp på gravplatsen, t.ex. i form av gravsten.

Urngravplats (*alla):

Avlidna kremeras och begravs i urna vid egen, markerad plats. En urngrav kan rymma upp till sex stycken urnor och gravsättning av urna måste ske inom ett år efter kremering. Anhöriga bokar gravsättning. En eller flera gravrättsinnehavare ansvarar bl. a.  för gravens skötsel. Förvaltningen erbjuder gravrättsinnehavare gravskötselservice. Gravrättsinnehavaren bestämmer om en gravvård ska sättas upp på gravplatsen, t.ex. i form av gravsten. Anhöriga utsmyckar platsen enligt egna önskemål.

Minneslund (*alla):

En gemensam gravplats av anonym karaktär, där askan grävs ner eller strös ovan mark, utan att platsen markeras. Nedgrävning utförs av kyrkogårdsförvaltningen under värdiga former, utan närvaro av anhöriga. Möjlighet att beställa gravvård t.ex. gravsten/minnesplatta  finns inte. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på anvisad plats.

Askgravlund (*Norrtälje, Väddö, Blidö):

Enkelt uttryckt är det en form av minneslund, men med namn på den avlidne. Anhöriga har möjlighet att närvara vid nedsättningen, där askan gravsätts i ett biologiskt nedbrytbart hölje och det finns möjlighet att köpa till en namnskylt. Vill du sätta blommor eller tända ett ljus finns en gemensam smyckningsplats.  Askgravlunden ger minneslundens frihet från skötselansvar men utan minneslundens krav på anonymitet.

Askgravplats (*Norrtälje):

En gravplats som påminner om en askgravlund med en kollektiv karaktär, gemensam smyckningsplats och utan skötselansvar. Skillnaden är att gravsättning sker med begränsad gravrätt, som i detta fall innebär att anhöriga kan gravsättas bredvid varandra. Askan gravsätts i ett biologiskt nedbrytbart hölje och anhöriga får närvara vid gravsättningen. Namnplattor kan ordnas av förvaltningen mot en avgift. Besökare får smycka med snittblommor och ljus på anvisad plats.
På Norrtälje kyrkogård finns i dagsläget två olika typer av askgravplatser. Den ena askgraven är belagd med stenplattor där varje platta har plats för fyra askor, som en familjegrav. Den andra askgraven har grusad yta och har plats för två askor per familj. På båda typerna av askgravplats får smyckningen ske med gravljus och snittblommor på  gemensam och begränsad plats, samt att man kan beställa namnskylt som placeras på en smidesställning.

 

*finns på dessa kyrkogårdar i Roslagens östra pastorat

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Telefon: 0176-799 10
E-post: rop.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

Öppettider:
Helgfria vardagar, måndag-fredag 9.00-12.00.