Foto: Lars Lindgren

Frötuna kyrka

Kyrkan är belägen cirka 3 km söder om Norrtälje tätort vid Kyrksjön. Den äldsta delen, mittpartiet, är uppförd under 1100-talet. Omkring 1330 genomfördes en omfattande förändring av kyrkan med inspiration av den då förhärskande gotiska stilen. Interiören i kyrkan är i huvudsak präglad av 1700-talet, då altare, altarring, altartavla och bänkinredning tillkommit. I kyrkan finns en kopia av en stor S:t Olofsbild från början av 1300-talet. Originalet förvaras på Statens Historiska Museum i Stockholm.

Sittplatser: 250 personer.

Adress: Rösavägen 29, 761 97 Norrtälje

Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren